Erasmus návštěva z Turecka společné foto na zahradě MŠ

V průběhu února se v naší MŠ uskutečnily tři návštěvy studentek pedagogických oborů z Turecka. V rámci evropského programu Erasmus, který podporuje zahraniční mobilitu studentů a pedagogů, měly možnost nahlédnout do českého vzdělávacího systému a seznámit se s chodem mateřské školy v běžném denním provozu.

Čtyři skupinky studentek z Istanbulu, Erzurumu a Osmaniye se zajímaly především o inovativní přístupy k předškolnímu vzdělávání. Za doprovodu ředitelky a zástupkyně MŠ si prohlédly vybavení jednotlivých tříd, porovnávaly didaktické pomůcky pro různé věkové kategorie a seznamovaly se s náplní práce pedagogů. Díky přítomnosti překladatele, který usnadňoval komunikaci, se studentky velmi rychle spřátelily s paní ředitelkou i dalším personálem. Na rozlehlé zahradě měly možnost vidět, jak děti využívají herní a výukové prvky.

Český a turecký školský systém se v mnohém odlišují, obě strany proto ocenily prostor pro dotazy a vzájemnou výměnu zkušeností. „Naše zahraniční návštěva se zajímala hlavně o každodenní práci s dětmi, o různé moderní metody, které využíváme. Porovnali jsme si také školní vzdělávací programy. A pak jsme se dostali i obecně ke kultuře, co máme společné, co máme odlišné, a jak to ovlivňuje výchovu dětí“.

Mateřská škola Jeseniova 204 se kromě Erasmu zapojuje i do dalších projektů, jejichž cílem je podpořit mezinárodní spolupráci a přirozené zapojení dětí s odlišným mateřským jazykem do života školky. „V současné době jsme ve spolupráci s městskou částí aktivním účastníkem evropské „Výzvy č. 49“ (operační program Praha – pól růstu), v rámci které doučujeme tyto děti češtinu a aktivně pomáháme jejich rodinám se začleněním do české společnosti“.