socha před budovou MŠ s rouškou

Rada MČ Praha 3 na mimořádném zasedání konaném dne 17.3.2020 doporučila všem ředitelkám a ředitelům mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 3, aby ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním , středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon), ve spojení s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, a s odkazem na doporučení č. j. MSMT – 11703/2020 ze dne 10. 3. 2020, s účinností ode dne 18.3.2020 do odvolání přerušit provoz  mateřské školy na základě současné epidemiologické situace a jejích dopadů.

V případě zájmu vydání formuláře: „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let“ 

prosím kontaktujte ředitelku:

e-mailem: reditelka@msjeseniova204.cz nebo telefonicky na: 777 366 490

Dále Vás prosíme při vstupu do budovy MŠ pro vyzvednutí výše zmíněného formuláře vstupujte pouze se zakrytými ústy a nosem pomocí roušky, šátku či šály.

Děkujeme za Vaši ohleduplnost.

Bc. Magdalena Odlová ředitelka MŠ