paragraf

Dle zákona č. 586/1992, o dani z příjmu, mateřská škola vydá potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole, neboť tuto částku si může daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit jako slevu na dani z příjmu fyzických osob.

Připravená potvrzení budou k vyzvednutí ve Vaší kmenové třídě od 1. 2. 2021.