Morena 6

I děti na distanční výuce dodržují tradice – vynášejí Moranu a vítají jaro.

Moranu nesem, s velikým nosem, do vody ji dáme, jaro přivítáme!

Morena 1
Morena 2
Morena 3
Morena 4
Morena 5
Morena 7
Morena 8
Morena 9