peníze

Na základě rozborů hospodaření za rok 2020 a dle § 123 zákona č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a podle § 6 vyhlášky č.280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, a po dohodě se zřizovatelem MŠ


stanovuji od 1. 9. 2021 výši úplaty za předškolní vzdělávání na částku 1.200,- Kč/měsíc.
Částka je splatná na účet mateřské školy vždy k 15. dni daného měsíce.

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku.

Bc. Magdalena Odlová, ředitelka školy

Podepsaný dokument ke stažení zde: