děti

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády bude od pondělí 3. 5. 2021 plně obnoven provoz naší MŠ U Veverek.

Provoz MŠ bude od 7:00 do 17:15.

Děti budou v MŠ bez roušek a nebudou testovány (prosíme, 1 roušku nechte dětem v kapsáři pro případ potřeby).

Prosíme Vás o dodržování hygienických opatření:

– do MŠ mohou pouze děti zdravé, bez příznaků onemocnění

– pokud se v průběhu dne vyskytnou u dítěte příznaky infekčního onemocnění, budou rodiče neprodleně informováni a bezodkladně si musí dítě z MŠ odvést

– dezinfekce rukou při vstupu do budovy MŠ

– vstup pouze jedné doprovázející osoby s ochranou nosu a úst respirátorem

– dodržování 2m rozestupů

– doprovázející osoby se zdržují v prostorách MŠ pouze po dobu nezbytně nutnou (aby nedocházelo ke shlukování většího množství osob) a nevstupují do tříd

Budeme klást důraz na časté mytí rukou, pravidelné větrání a intenzivní dezinfekci.

Vzdělávání bude přesunuto v největší možné míře na zahradu MŠ (dle počasí).

Prosíme Vás o sledování aktuálních informací v šatnách jednotlivých tříd.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Těšíme se na Vás i Vaše děti.

Kolektiv MŠ U Veverek