Vážení rodiče,

prázdniny jsou u konce a já bych Vám s blížícím se začátkem nového školního roku za celý tým MŠ ráda popřála úspěšný vstup do MŠ a radostný školní rok. Těšíme se na všechny, které již známe, ale také se těšíme na nové kamarády, kterým pomůžeme, aby se jim u nás líbilo a cítili se u nás dobře.

Dovolte mi, abych Vám poskytla několik aktuálních informací k provozu s ohledem na mimořádná ochranná opatření proti šíření COVID – 19. Prosíme Vás o vstřícný a zodpovědný přístup.

Naše MŠ U Veverek zahájí ve školním roce 2021/2022 svou činnost v plném rozsahu ve středu 1. 9. 2021.

Provoz MŠ bude od 7:00 do 17:15.

Děti budou v MŠ bez roušek a nebudou testovány (prosíme, 1 roušku nechte dětem v kapsáři pro případ potřeby).

Prosíme Vás o dodržování hygienických opatření:

  • Do MŠ mohou pouze děti zdravé, bez příznaků onemocnění.
  • Pokud se v průběhu dne vyskytnou u dítěte příznaky infekčního onemocnění, budou rodiče neprodleně informováni a bezodkladně si musí dítě z MŠ odvést.
  • Vstup pouze jedné doprovázející osoby s ochranou nosu a úst respirátorem.
  • Dezinfekce rukou při vstupu do budovy MŠ.
  • Dodržování 2m rozestupů.
  • Doprovázející osoby se zdržují v prostorách MŠ pouze po dobu nezbytně nutnou (aby nedocházelo ke shlukování většího množství osob) a nevstupují do tříd.
  • Pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, respektive s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR. I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace. Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí.

V případě zatajení nesou zákonní zástupci odpovědnost za šíření infekční nemoci a porušují Ochranné opatření MZ, vydané 17. 8. 2021a platné od 23. 8. 2021.

  • Prosíme všechny zákonné zástupce, aby první den při vstupu do budovy MŠ vyplnili krátký formulář „Prohlášení o pobytu dítěte mimo území ČR“, viz odkaz níže.
  • Formulář můžete také přinést již vytištěný a vyplněný a odevzdat jej v den příchodu do MŠ na recepci MŠ.

Budeme klást důraz na časté mytí rukou, pravidelné větrání a intenzivní dezinfekci.

Vzdělávání bude přesunuto v největší možné míře na zahradu MŠ (dle počasí).

Prosíme Vás o sledování aktuálních informací v šatnách jednotlivých tříd.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Vše se snažíme zajistit dle pokynů nadřízených orgánů a s ohledem na zajištění zdraví všech zúčastněných.

Těšíme se na Vás i Vaše děti.

Za kolektiv MŠ U Veverek Bc. Magdalena Odlová, ředitelka školy