Desatero pro budoucího prvňáčka

Vážení rodiče,
předkládáme Vám inspirační materiály, které můžete využít při přípravě Vašeho předškoláka na úspěšný vstup do první třídy ZŠ.

Inspirační internetové stránky pro činnosti s dětmi předškolního věku:

Logotron – logopedická webová aplikace

Dětské stránky

Veselá chaloupka

Šikovný cvrček

Inspirační videa pro činnosti s dětmi předškolního věku:

Monkey předškolák – seznámení – školní zralost

Monkey předškolák – sluchové vnímání

Monkey předškolák – zrakové vnímání

Monkey předškolák – základní matematické představy

Monkey předškolák – grafomotorika

Monkey předškolák – vizuomotorika

Monkey předškolák – slovní zásoba

Monkey předškolák – sluchová diferenciace

Monkey předškolák – prostorové vnímání

Monkey předškolák – gramatika, výslovnost

Monkey předškolák – vnímání času

Monkey předškolák – sluchová analýza a syntéza

Monkey předškolák – zrakové rozlišování, pohyby očí

Monkey předškolák – sluchová paměť

Monkey předškolák – matematické představy (porovnávání, množství, řazení)

Monkey předškolák – zraková analýza, syntéza a paměť

Monkey předškolák – rozloučení – jdeme do školy

Jak správně držet tužku

Jak naučit dítě slyšet hlásky a slabikovat

Jak trénovat jemnou motoriku

Ukázka zápisu dítěte do školy