socha před budovou MŠ s rouškou

Upozornění pro rodiče

Rada MČ Praha 3 na mimořádném zasedání konaném dne 17.3.2020 doporučila všem ředitelkám a ředitelům mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 3, aby […]

Erasmus návštěva z Turecka společné foto na zahradě MŠ

Návštěva z Turecka v naši MŠ

V průběhu února se v naší MŠ uskutečnily tři návštěvy studentek pedagogických oborů z Turecka. V rámci evropského programu Erasmus, který podporuje zahraniční mobilitu […]