Novinky

socha před budovou MŠ s rouškou

Upozornění pro rodiče

Rada MČ Praha 3 na mimořádném zasedání konaném dne 17.3.2020 doporučila všem ředitelkám a ředitelům mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 3, aby […]