Školné:

Školné činí 1.150,-Kč/měsíc.  Částka je splatná na účet MŠ vždy k 15. dni daného měsíce. 

První platba proběhne k 15. 9. 2020. Není možné si školné na měsíce následující předplatit (případné přeplatky budou ihned zasílány zpět na účet). Doporučujeme nastavení trvalého příkazu.

Děti, které k 31. 8. 2020 dosáhly věku 5 let, jsou od úplaty osvobozeny.

Číslo účtu pro placení ŠKOLNÉHO : 2000801309/0800 ( + VS DÍTĚTE ).
Do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte.

Stravné:

Cena stravného za dítě v MŠ je stanovena následovně:

Děti 3 -6 let: 39,- Kč celodenní stravování

Děti s odkladem školní docházky: 41,- Kč celodenní stravování

Stravné se platí zálohově ve fixní výši (paušál) –  děti ve věku 3 – 6 let 819,- Kč/měsíc (tj. 21 dnů v měsíci), děti s odkladem školní docházky 861,- Kč/měsíc (tj. 21 dnů v měsíci).

První platba na měsíc září je splatná k 25. 8. 2020, poslední platba proběhne k 25. 5. 2021 na měsíc červen. Doporučujeme nastavení trvalého příkazu.

V červenci 2021 bude provedeno vyúčtování a budou Vám vráceny případné vzniklé přeplatky za stravné.

Pro informace o přeplatcích v průběhu školního roku je možné kontaktovat paní hospodářku Lenku Dvořákovou na emailu: hospodarka@msuveverek.cz

Číslo účtu pro placení STRAVNÉHO :   25511309/0800 ( + VS DÍTĚTE )

Do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte

POZOR!!! Každé dítě má přidělené dva VS – jeden pro placení školného a druhý pro placení stravného. Prosíme nezaměňovat! VS ŠJ má „0“ na konci.