Sazba na stravování dětí

Podle vyhlášky min. školství č. 107/2008 je stanoven finanční limit na nákup potravin pro přípravu stravy, která se skládá:

Děti 3-6 letDěti 7 let
Přesnídávka7 Kč7 Kč
Oběd22 Kč24 Kč
Svačina7 Kč7 Kč
Pitný režim3 Kč3 Kč
Celková částka39 Kč41 Kč

Stravné se platí zálohově ve fixní výši (paušál) –  děti ve věku 3 – 6 let 819,- Kč/měsíc (tj. 21 dnů v měsíci) a děti s odkladem školní docházky 861,- Kč/měsíc (tj. 21 dnů v měsíci).

Žádám rodiče, aby platby za stravné byly uhrazeny k 25. dni na měsíc následující.

První platba na září je splatná k 25. 8. 2020, poslední platba proběhne k 25. 5. 2021 na měsíc červen.

V červenci 2021 bude provedeno vyúčtování a budou Vám vráceny případné vzniklé přeplatky za stravné.

V případě dotazů kontaktujte paní hospodářku Lenku Dvořákovou.

číslo účtu 25511309/0800
variabilní symbolbyl Vám přidělen
telefon 777 366 492
e-mail hospodarka@msuveverek.cz

Platby prosím uvádějte pod správným VS, který Vám byl přidělen.

Osobní kontakt pro případné dotazy a informace v kanceláři vedoucí ŠJ

Denně v době:        8:00 hod – 13:00 hod

Certifikát zdravá školní jídelna

Tabulka alergenů

Potravinová pyramida

Potravinová pyramida je způsob grafického znázornění skupin potravin založený na jejich výživové hodnotě. Pyramida je rozdělena typicky do čtyř pater. Zařazení potraviny do patra určuje, jak často by měl člověk danou potravinu konzumovat: čím vyšší patro, tím méně často.