Vážení rodiče, Magistrát hl. m. Prahy vydal balíček „Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze do konce roku 2022 a pro rok 2023“.

Podrobné informace naleznete v přílohách níže.

Podání vyplněné žádosti za účelem čerpání prostředků je možné do 14.10.2022 ředitelce MŠ a to prostřednictvím třídních učitelek vašich dětí.

Žadatel může žádost vyplnit pouze pro dítě, které má trvalý pobyt na území hl. města Prahy. Pravdivost údajů uvedených v žádosti stvrzuje žadatel čestným prohlášením, které je nedílnou součástí žádosti. Pokud se situace žadatelů v průběhu čerpání úlevy změní, je povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit škole.

Ředitelka MŠ Vás do 1. 11. 2022 vyrozumí, zda může být Vaší žádosti vyhověno či nikoliv. Na období od 1.9.2022 do 31.10. 2022 se žádost nevztahuje a nelze ji tedy požadovat.