foto z akce MŠ Indiánské řádění
Máma musí do práce, nám začíná legrace
pohled na zahradu MŠ z výšky 2
Ven chodíme rádi, s přírodou jsme kamarádi
foto z akce MŠ Jablíčkohraní
Hola, hola, hej, do tance se s námi dej
pohled na zahradu MŠ z výšky 1
S veverkami tam a zpět, prozkoumáme celý svět
foto z akce MŠ Sokolnické ukázky
Pozorně se rozhlížíme co se děje kolem nás, příroda je plná krás
solná jeskyně v interiéru MŠ
Ať si prší, nám to nevadí, kdo chce, ten si poradí
Budova školy - pohled z ulice od Spojovací
Kluci i holky, spěchají do naší krásné školky

Mateřská škola U Veverek

Naše poslání a naše cíle

Naše mise

Naším posláním je spokojenost a bezpečí dětí. Jsme tady proto, abychom pomohli dětem otevřít dveře k dalšímu objevování, experimentování, tvoření a poznávání. Na základě dobrých kamarádských vztahů usilujeme o to, aby vaše dítě bylo dobře připraveno na úspěšný start do života, společně vedeme děti ke zdravému životnímu stylu. Jsme MŠ, která přirozeně podporuje individuální rozvoj Vašeho dítěte. Snažíme se připravit dítě na bezproblémový vstup do ZŠ. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu. Zaměřujeme se na to, aby Vaše dítě bylo samostatné a umělo si říci o pomoc.

Naše vize

Do roku 2025 se naše MŠ chce stát školkou, kde bude panovat triáda: motivovaný a vstřícný pedagog – šťastné dítě – spokojený rodič. V roce 2025 budeme otevřenou MŠ pro všechny. Mateřskou školkou, kde vládne partnerská spolupráce a to nejen s rodiči, ale i okolními institucemi (okolní MŠ, ZŠ, ). To vše bude podpořeno zdravým životním stylem.

Náš tým

Výchovu děti zajišťuji kvalifikovaní pedagogové, jejichž cílem je přirozeným způsobem vést děti spolu s rodiči k jejich harmonickému rozvoji. Výchovně vzdělávací působení je založené na individuálním přístupu k dítěti.

O školce

Naše školka je zaměřena na zdravý životní styl, ke kterému postupně vedeme všechny děti.
Děti tráví dostatečně dlouhou dobu venku, máme certifikát: „Zdravá školní jídelna“. Kromě zdravého životního stylu vedeme děti k samostatnosti.
V naší MŠ jsou děti děleny do 4 moderně zařízených tříd ve skupinách po 28 dětech, zpravidla podle věku.

Zahrada

Naše zahrada je umístěna mimo rušné komunikace v zeleném pásmu Židovských pecí, tudíž umožňuje dětem poznávat krásy přírody v čistém a zdravém prostředí. Poskytuje dětem dostatek podnětů pro pozorování a objevování přírodních zákonitostí.

Novinky

Jak to u nás vypadá