Soubory ke stažení

Pozvánky na akce (Začleňování a podpora dětí s OMJ):

https://skolypraha3.cz/category/projekt-zaclenovani-a-podpora-deti-s-omj-v-ms-mestske-casti-praha-3/ms-u-veverek-praha-3-jeseniova-204-2686/

Informace o rozpočtu MČ Praha 3 jsou zveřejněny na webu zřizovatele v sekci Samospráva/Zastupitelstvo/Rozpočet MČ Praha 3. Odkaz: www.praha3.cz/samosprava/zastupitelstvo/-rozpocet-mc-praha-3

Informace o rozpočtu příspěvkových organizací jsou zveřejněny na webu zřizovatele v sekci Samospráva/Hospodaření/Rozpočet MČ Praha 3/Rozpočet příspěvkových organizací. Odkaz: https://www.praha3.cz/samosprava/hospodareni/rozpocet-zrizenych-prispevkovych-organizaci

Informace o střednědobém výhledu rozpočtu příspěvkových organizací jsou zveřejněny na webu zřizovatele v sekci Samospráva/Hospodaření/Rozpočet MČ Praha 3/Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací. Odkaz: https://www.praha3.cz/samosprava/hospodareni/strednedoby-vyhled-rozpoctu-zrizenych-prispevkovych-organizaci