Mateřská škola U Veverek

Jeseniova 204/2686
Praha 3 – 130 00

Telefon recepce:777 366 491
Datová schránka: 7nv6f95
IČO: 65993179
RED-IZO: 600 036 073

Ředitelka školy:

paní ředitelka Majda

Bc. Magdalena Odlová
Telefon: 777 366 490
E-mail: reditelka@msuveverek.cz

Zástupkyně ředitelky

Zuzana Pěknicová

Vedoucí Školní jídelny

Lenka Dvořáková
Telefon: 777 366 492
E-mail: hospodarka@msuveverek.cz


Zřizovatel školy:

Městská část Praha 3, IČO: 000 63 517, Havlíčkovo nám. 9/700, Praha 3

Dopravní spojení: tramvají č. 1, 9, 11 na zastávku Strážní