Školné:

Školné od září 2023 činí 1.220,-Kč/měsíc.  Částka je splatná na účet MŠ vždy k 15. dni daného měsíce. 

První platba proběhne k 15. 9. 2023. Není možné si školné na měsíce následující předplatit (případné přeplatky budou ihned zasílány zpět na účet). Doporučujeme nastavení trvalého příkazu.

Děti, které k 31. 8. 2023 dosáhly věku 5 let, jsou od úplaty osvobozeny.

Číslo účtu pro placení ŠKOLNÉHO : 2000801309/0800 ( + VS DÍTĚTE ).
Do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte.

Do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte

POZOR!!! Každé dítě má přidělené dva VS – jeden pro placení školného a druhý pro placení stravného. Prosíme nezaměňovat! VS ŠJ má „0“ na konci.