Školné:

Školné od září 2022 činí 1.220,-Kč/měsíc.  Částka je splatná na účet MŠ vždy k 15. dni daného měsíce. 

První platba proběhne k 15. 9. 2023. Není možné si školné na měsíce následující předplatit (případné přeplatky budou ihned zasílány zpět na účet). Doporučujeme nastavení trvalého příkazu.

Děti, které k 31. 8. 2023 dosáhly věku 5 let, jsou od úplaty osvobozeny.

Číslo účtu pro placení ŠKOLNÉHO : 2000801309/0800 ( + VS DÍTĚTE ).
Do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte.

Stravné:

Cena stravného za dítě v MŠ je stanovena následovně:

Děti 3 -6 let: 52,- Kč celodenní stravování

Děti s odkladem školní docházky: 54,- Kč celodenní stravování

Stravné se platí zálohově ve fixní výši (paušál) – děti ve věku 3 – 6 let 1.092,- Kč/měsíc (tj. 21 dnů v měsíci), děti s odkladem školní docházky 1.134,- Kč/měsíc (tj. 21 dnů v měsíci).

První platba na měsíc září je splatná k 25. 8. 2023, poslední platba proběhne k 25. 5. 2024 na měsíc červen. Doporučujeme nastavení trvalého příkazu.

V červenci 2024 bude provedeno vyúčtování a budou Vám vráceny případné vzniklé přeplatky za stravné.

Přeplatky na stravném za školní rok 2023/2024 budou dětem automaticky převedeny na následující školní rok. Aktuální výši přeplatků Vám rádi sdělíme po 1. 7. 2024 na e-mailu hospodarka@msuveverek.cz. Dětem, které tento školní rok končí v MŠ, budou přeplatky za stravné vráceny na běžný účet v průběhu letních prázdnin.

Pro informace o přeplatcích v průběhu školního roku je možné kontaktovat paní hospodářku Lenku Dvořákovou na e-mailu: hospodarka@msuveverek.cz

Číslo účtu pro placení STRAVNÉHO :   25511309/0800 ( + VS DÍTĚTE )

Do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte

POZOR!!! Každé dítě má přidělené dva VS – jeden pro placení školného a druhý pro placení stravného. Prosíme nezaměňovat! VS ŠJ má „0“ na konci.