KVĚTEN
2.5.-10.5.2023ŠVP – školka v přírodě
třída Zajíčků
15.05.202310:00„Dravci v letu“
interaktivní představení
24.05.2023dopol.„Minimaturita“
třída Ježečků a Zajíčků
29.05.20239:30„Jak šli indiáni za Sluncem“
tématický blok
ČERVEN
01.06.20239:30„Den s hasiči“
ukázka hasičské techniky 
08.06.2023odpol.„Tradiční táborák“
Tradiční táborák s doprovodným programem při příležitosti
pasování předkoláčků na školáky
13.06.202316:00Třídní schůzky – třída Veverky
závěrečné třídní schůzky
15.06.202316:00„Den otců“
akce na školní zahradě
20.06.20239:00„Rytířská pohádka“
divadelní představení pro děti