Vážení rodiče, milé děti!

Vítáme Vás v naší mateřské škole.

Naše školka je zaměřena na zdravý životní styl, ke kterému postupně vedeme všechny děti.

Děti tráví dostatečně dlouhou dobu venku, máme certifikát: „Zdravá školní jídelna“. Kromě zdravého životního stylu vedeme děti k samostatnosti.

V naší MŠ jsou děti děleny do 4 moderně zařízených tříd ve skupinách po 28 dětech, zpravidla podle věku.

Každá třída je samostatný uzavřený celek, který se skládá ze třídy, herny a sociálního zařízení.

Děti tak nikam nemusí přecházet a však ke kontaktu s ostatními kamarády dochází pravidelně na školní zahradě a při společných akcích konaných v MŠ.

Máme tu tyto třídy:

 • Třída VEVERKY:   28 DĚTÍ   
 • Třída ZAJÍČCI:      28 DĚTÍ
 • Třída JEŽEČCI:     28 DĚTÍ
 • Třída LIŠTIČKY:    28 DĚTÍ

Pro některé z Vás je nástup do MŠ jedním ze zásadních kroků v životě.

Rádi bychom, aby toto období bylo pro všechny klidné, vstřícné, plné porozumění a vzájemné tolerance.

Abychom Vám zpočátku usnadnili orientaci v novém prostředí i chodu MŠ, předkládáme Vám obecné požadavky, co bude Vaše dítě potřebovat pro optimální a pohodový pobyt v MŠ:

 • Látkový pytel na ramínku označený značkou nebo jménem dítěte,
 • pohodlné oblečení do třídy, které lze umazat (tričko, tepláky, legíny…),
 • oblečení na pobyt venku včetně obuvi přizpůsobené ročnímu období – pohodlné, ale hlavně takové, které lze umazat (jiné než do třídy, aby z dětí nepadal písek i z hygienických důvodů). Holčičkám nedoporučujeme na pobyt venku šaty a sukně. Pobyt venku probíhá i při zhoršeném počasí (např. mírný déšť)
 • pláštěnku – ne deštník
 • bačkory s pevnou patou (ne pantofle),
 • náhradní oblečení, včetně spodního prádla a ponožek,
 • pyžamo – v pondělí čisté, v pátek odnést k vyprání.

Prosíme Vás o řádné označení všech věcí. Děti si své věci většinou nepoznají.

Hračky a mazlíčci: 

Ve školce máme dostatek hraček, proto není nutné nosit hračky z domova. 

Výjimkou může být plyšová hračka, polštářek či jiná věc, na kterou je dítě citově vázáno při usínání a při vzpomínce na rodiče. 

Hračky či mazlíčky pro sladší odpočinek dětí při příchodu do MŠ uložíme na vhodné místo, kde budou vyčkávat malého majitele nebo sledovat jeho hru během dne.

Doporučujeme, aby děti do MŠ nenosily zlaté řetízky či jiné šperky, protože při hře a jiných činnostech dětí může dojít k jejich poškození, ztrátě, či úrazu dítěte. 

MŠ neodpovídá za cenné věci, které si děti do MŠ přinesou.

Příchod a odchod 

7:00 – 8:15 hod – děkujeme Vám, že dodržujete tento čas, pozdějším příchodem rušíte naši výchovně vzdělávací činnost.

12:30 – 13:00 hod. – budova MŠ se otevírá pro rodiče, kteří si půjdou pro své děti po obědě

15:00 – 17:15 hod. – postupný odchod dětí domů.

Mimo uvedené hodiny je možný příchod a odchod po předchozí domluvě s třídní učitelkou (bezpečnostní důvody – MŠ je uzamčena).

Rodiče jsou povinni předat dítě osobně učitelce, zodpovídají za to, že je dítě zdrávo a nejeví známky onemocnění.

Režim dne v MŠ  – Nově nastupující děti

Režim dne se každý školní rok mírně mění a přizpůsobuje věku dětí

 • 7:00 – 8:30 Scházení dětí ve své třídě, ranní hry dle volby a přání dětí, individuální nebo skupinová práce s dětmi, jazykové chvilky, smyslové hry. V případě hezkého počasí (duben – říjen) se ráno scházíme už na zahradě.
 • 8:30 – 8:45 Přivítání v komunitním kruhu – rituální pozdravení básničkou, pohlazení, sdělování zážitků, pocitů, dojmů. Povídání o tom, co nás dnes čeká – seznámení s denním programem (dle týdenního tematického plánu). V komunitním kruhu také nacvičujeme básničky, zpíváme apod. V komunitním kruhu dodržujeme pravidlo „Když jeden mluví, ostatní naslouchají“.
 • 8:45 – 9:15 Ranní cvičení – pohybové hry, motivační cvičení, zdravotní cviky, cviky k protažení těla a posílení svalů, cvičení podporující správné držení těla, cvičení s hudbou nebo s říkadly, cvičení s náčiním, cvičení klenby nohy, jóga, relaxace.
 • 9:15 – 9:45 Hygiena, dopolední svačina.
 • 9:45 – 10:00 Řízená výchovně vzdělávací činnost – činnosti vycházejí z týdenního tematického plánu. Během týdne se prolínají činnosti výtvarné, hudební, tělesné, literární, dramatické, rozumové, logopedické…Délka činnosti se řídí zájmem dětí a momentální situací.
 • 10:00 – 11:30 Příprava na pobyt venku, pobyt venku – využíváme především naši rozlehlou zahradu – pohybové hry, spontánní hry, obratnost na průlezkách, stavby v pískovišti. Děti se učí přírodu pozorovat, poznávat přírodní zákonitosti a chránit ji. Pobyt na čerstvém vzduchu je pro děti velkým přínosem, takže v případě hezkého počasí a pokud to situace dovoluje, tak se snažíme přesunout i řízenou činnost na zahradu. V případě nepříznivého počasí – náhradní program ve třídě.
 • 11:30 – 12:30 Hygiena, příprava na oběd, oběd.
 • 12:30 – 14:15 Odpolední odpočinek na lehátku, četba nebo poslech pohádky.
 • 14:15 – 15:00 Postupné vstávání dětí, protažení a uvolnění těla po spánku, osobní hygiena, odpolední svačina.
 • 15:00 – 16:30 Odchody dětí ze své třídy, pokračování v započatých didakticky cílených činnostech, spontánní hry dětí. V případě hezkého počasí pobyt na zahradě.
 • 16:30 – 17:15 Spojení dětí do jedné třídy – odchody dětí z jedné určené třídy (dle aktuální služby), hry dle volby a přání dětí. V případě hezkého počasí pobyt na zahradě.

Každá třída má svůj denní režim. Záleží na každé učitelce, jak si režim dne přizpůsobí ke svému naplánovanému programu, zájmu a věku dětí, jejich individuálním potřebám a zájmům a také momentálnímu počasí.

Časové limity jsou pouze orientační, umožňují pružné rozhodování, změnu v případě mimořádných akcí (divadla, výlety…), podporují využití momentálního naladění dětí, hravosti a tvořivosti. Dbáme na vyváženost spontánních a řízených činností. Pitný režim je pro děti zajištěn v průběhu celého dne. Každé dítě má svůj hrneček a může se kdykoliv napít. K dispozici je čaj nebo voda. Na zahradě se můžou děti kdykoliv napít u pítka.

Adaptace nových dětí ve školce


Nejdůležitější v procesu adaptace je počáteční oboustranná důvěra mezi učitelkou a dítětem, ale i učitelkou a rodiči, spolupráce s mateřskou školou.

Pozitivní naladění

 • Vyladění dítěte ohledně mateřské školky by mělo být vždy pozitivní.  Dávejte dítěti najevo, že ve školce není za trest nebo proto, že na něj nemáte čas. Voďte dítě do školky s tím, že je to pro něj zábava, nový zážitek, příležitost jak získat nové kamarády.

První dny

 • První den je dobré počítat s větší časovou rezervou, příchod neuspěchat, nebýt nervózní. S paní učitelkou můžete probrat svá očekávání, konzultovat požadavky a potřeby dítěte. Doporučujeme rodičům, aby paní učitelky seznámily se všemi návyky a zvyklostmi dítěte, aby jejich adaptace byla snažší. Vezměte na vědomí, že je tu paní učitelka i pro ostatní děti. Pokud máte více dotazů nebo chcete řešit citlivé téma, dohodněte se s paní učitelkou na komunikaci mimo dobu příchodů.
 • Doporučujeme pro lepší adaptaci minimálně první dva týdny vyzvedávat dítě po obědě. Čím delší čas můžete dítě vyzvedávat po obědě, tím lépe. Nejlépe celé září. Paní učitelky s Vámi budou řešit adaptaci Vašeho dítěte individuálně. Někdo si zvykne na nové prostředí, režim dne, kamarády apod. rychleji, někomu to trvá déle.
 • Raději si přivstaňte, ať nemáte uhoněné ráno. Ve školce budete včas a dítě bude mít dostatek času pro volnou hru.
 • Zpočátku by se dítě nemělo nutit do činností a hry. Některé děti jsou v adaptačním období raději v roli pozorovatele než aktéry. To samozřejmě neznamená, že se mu ve školce nelíbí, jen v sobě nemá tolik odvahy. S dítětem si o školce povídejte, ale neříkejte co má a nemá druhý den dělat. Povídejte si s ním, co ve školce vidělo, co se mu líbilo, ale neklaďte na něj požadavky, že si musí hrát a zapojovat se do činností. Učitelky jsou profesionálové a samy dokáží děti zapojit do režimu školky, zabavit je, motivovat k činnostem, odpoutat jejich pozornost od stýskání.
 • Počáteční tři měsíce jsou pro dítě víceméně seznamovací, dítě si zvyká na nový režim, na nové kamarády, prostředí, vstřebává pravidla.

Co když dítě pláče?

 • Vstup do mateřské školy je pro dítě (i jeho rodiče) velkou životní změnou – nové prostředí, změna vztahů, změna denního režimu i jiných zvyklostí. Je naprosto přirozené, že je dítě touto změnou zaskočené a v prvních dnech pro něj bude toto období náročné a při odloučení s maminkou bude dítě plakat. Rodičům doporučujeme zbytečně neprodlužovat ranní loučení a „vydržet“ pláč svého dítěte. U každého dítěte probíhá adaptace na školku individuálně, ale všechny děti si musí tímto obdobím projít. Je důležité zatnout zuby a nepovolit. Jakmile jednou rodič ustoupí, bude to dítě zkoušet další a další dny a ještě urputněji, protože bude vědět, že mu to jednou vyšlo.
 • Často se stává, že maminky snáší odloučení od dítěte hůře než dítě samotné. Důvěřujte paní učitelkám, které mají spoustu zkušeností a jsou na adaptaci dětí připravené. I když se loučíte s plačícím dítětem, neznamená to, že dítě ve školce propláče celý den. Zkuste se přesto usmát, popřát hezký den. Rozhodně dítěti nedávejte najevo, že jste smutní a že může za to, že vás rozrušilo. Po vašem odchodu paní učitelky dítě zabaví, zaujmou hračkami, hrou a dítě ztratí pojem o čase. Najde si zábavu mezi vrstevníky, zapojí se do her, činností a čas ve školce mu uteče daleko rychleji než vystresované mamince v práci.
 • Pamatujte na to, že když jste vystresovaní, dítě tuto nejistotu vycítí a adaptace bude složitější.
 • Po rozloučení se do třídy nevracejte, nemusíte se ubezpečovat, že je dítě v pořádku. Paní učitelky vědí, co mají dělat.
 • Můžete se s paní učitelkou dohodnout, že později zavoláte.
 • V každém případě vás paní učitelky budou kontaktovat, pokud to bude nutné.
 • Vždy je lepší dobu  odchodu zkrátit (neprotahovat stresovou situaci z odloučení od rodiče), dítě ubezpečit, že si pro něj přijdete.
 • Při vyzvedávání dítěte ze školky se může stát, že dítě reaguje pláčem. To je naprosto přirozená reakce. Hlavně dítě nelitujte, že muselo být přes den samo bez vás – to mu rozhodně neprospěje! 
 • Délka adaptace je u každého dítěte individuální. U někoho může trvat několik dní, u jiného dítěte několik týdnů i měsíců. Stává se, že se dítě adaptuje naprosto bez problémů a až po měsíci se může objevit u dítěte protest k docházce do školky, nechce se mu vstávat apod.  Buďte proto trpěliví a důslední. 
 • Není vhodné vytvářet dlouhé přetržky v docházce, protože dítě při každém příchodu „začíná znovu“ a těžko si po přerušení docházky hledá „své místo“ mezi dětmi ve třídě, v organizaci činností apod. 

Pocit jistoty a bezpečí

 • Je důležité, aby dítě získalo jistotu a v prostředí mateřské školy se cítilo bezpečně. Dodržujte proto režim školky, hlavně dobu příchodů a odchodů. Pokud slíbíte, že přijdete po obědě, slib dodržte. Dobu spánku nazýváme dobou odpočinku – je možné, aby si dítě na tuto dobu přineslo oblíbeného plyšáka. V době odpočinku mají děti klidový režim na lůžku, paní učitelky čtou pohádku nebo je pouštěna pohádka z CD nebo DVD.
 • Dítěti naslouchejte, ale nenuťte ho do komunikace, neklaďte nedůležité otázky na které dítě ani neumí odpovědět, raději se zeptejte, s kým si hrálo, jak se kdo jmenuje, s čím si hrálo, jestli si na zahradě stavělo z písku… Je to důležité pro upevnění vztahů k mateřské škole a také k prohloubení Vašich vztahů s dítětem. Dítě bude mít radost, že se o dění v MŠ zajímáte, podpoří to jeho vztah k MŠ.
 • Hlavně chvalte, chvalte, chvalte a dítě pozitivně motivujte 🙂

S jakýmikoliv dotazy, problémy a náměty se na nás neváhejte obrátit. Je přeci v našem společném zájmu, aby byly děti ve školce šťastné, spokojené a schopné se přirozenou cestou rozvíjet a vzdělávat.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci s Vámi 🙂