Sazba na stravování dětí

Podle vyhlášky min. školství č. 107/2008 je stanoven finanční limit na nákup potravin pro přípravu stravy.

Vážení rodiče,

cena stravného je stanoveny následovně:

Děti 3-6 letDěti 7+ let
Přesnídávka10 Kč10 Kč
Oběd27 Kč29 Kč
Svačina10 Kč10 Kč
Pitný režim5 Kč5 Kč
Celková částka52 Kč54 Kč

Stravné se platí zálohově ve fixní výši (paušál) –  děti ve věku 3 – 6 let 1.092,- Kč/měsíc (tj. 21 dnů v měsíci) a děti s odkladem školní docházky 1.134,- Kč/měsíc (tj. 21 dnů v měsíci).

Žádám rodiče, aby platby za stravné byly uhrazeny k 25. dni na měsíc následující.

První platba na září je splatná k 25. 8. 2023, poslední platba proběhne k 25. 5. 2024 na měsíc červen.

V červenci 2024 bude provedeno vyúčtování a budou Vám vráceny případné vzniklé přeplatky za stravné.

Přeplatky na stravném za školní rok 2023/2024 budou dětem automaticky převedeny na následující školní rok. Aktuální výši přeplatků Vám rádi sdělíme kdykoliv na e-mailu hospodarka@msuveverek.cz. Dětem, které tento školní rok končí docházku do MŠ, budou přeplatky za stravné vráceny na běžný účet v průběhu prázdnin.

V případě dotazů kontaktujte paní hospodářku Lenku Dvořákovou.

číslo účtu 25511309/0800
variabilní symbolbyl Vám přidělen
telefon 777 366 492
e-mail hospodarka@msuveverek.cz

Platby prosím uvádějte pod správným VS, který Vám byl přidělen.

Osobní kontakt pro případné dotazy a informace v kanceláři vedoucí ŠJ

Denně v době:        8:00 hod – 13:00 hod

Certifikát zdravá školní jídelna

Tabulka alergenů

Potravinová pyramida

Potravinová pyramida je způsob grafického znázornění skupin potravin založený na jejich výživové hodnotě. Pyramida je rozdělena typicky do čtyř pater. Zařazení potraviny do patra určuje, jak často by měl člověk danou potravinu konzumovat: čím vyšší patro, tím méně často.