Vážení rodiče,

těší nás, že jste projevili zájem o naši mateřskou školu. 

Jaká je naše mise?

Naším posláním je spokojenost a bezpečí dětí. Jsme tady proto, abychom pomohli dětem otevřít dveře k dalšímu objevování, experimentování, tvoření a poznávání. Na základě dobrých kamarádských vztahů usilujeme o to, aby vaše dítě bylo dobře připraveno na úspěšný start do života, společně vedeme děti ke zdravému životnímu stylu a kladnému vztahu k přírodě. Jsme MŠ, která přirozeně podporuje individuální rozvoj Vašeho dítěte. Snažíme se připravit dítě na bezproblémový vstup do ZŠ. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu. Zaměřujeme se na to, aby Vaše dítě bylo samostatné a umělo si říci o pomoc.

Jsme tu pro děti a jejich rodiče a máme společný cíl.

Jak to u nás vypadá?

Srdečně Vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ do naší krásné MŠ U Veverek. Bude nám potěšením se s Vámi osobně setkat u nás ve školce dne 20. 3. 2024 (středa) a dne 4. 4. 2024 (čtvrtek) v časovém rozmezí od 13:00 do 16:30. Těšíme se na Vás i Vaše děti.

Zápis pro školní rok 2024/2025

Co s sebou k zápisu:

 • vytištěná a vyplněná přihláška
 • doklad totožnosti dítěte, může jím být i doklad v podobě víza nebo podobného dokumentu
 • pro identifikaci spádové školy se dokládá místo (faktického) pobytu (např. nájemní smlouva) nebo alespoň čestné prohlášení vlastníka, že daná osoba je ubytována na daném místě
 • doklad totožnosti zákonného zástupce/rodiče dítěte 
 • potvrzení od lékaře o splnění povinného očkování dítěte dle české legislativy (neplatí pro děti v posledním povinném roce předškolní docházky)

Upozorňujeme, že děti hlásící se do českých mateřských škol musí mít splněné povinné očkování dle české legislativy.

Jak získat žádost o přijetí?

Žádost o přijetí dítěte do MŠ je možné získat v období 1. 4. 2024 – 7. 5. 2024 dvěma způsoby:

1 . Elektronické vygenerování žádosti https://zapisdoms-praha3.praha.eu/ – preferujeme

nebo

2. Po domluvě na emailu reditelka@msuveverek.cz nebo telefonním čísle +420 777 366 490 

Jak zapsat dítě do MŠ? 

Ve dnech 6. 5. 2024 nebo 7. 5. 2024 je nutné doručit do MŠ řádně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetíSoučástí žádosti je potvrzení od lékaře (očkování nemusí mít děti s povinným předškolním vzděláváním), které si doporučujeme zajistit s předstihem.

Žádosti jsou podávány elektronicky. Žádost je potřeba vždy řádně vyplnit, vytisknout, podepsat a s razítkem od lékaře doručit do MŠ jedním z následujících způsobů: 

 1. Osobní podání: po vygenerování žádosti o přijetí do MŠ prosíme o rezervaci konkrétního termínu a času osobního podání žádosti v rezervačním systému https://zapisdoms-praha3.praha.eu/ nebo se s námi spojte pro domluvení termínu  na emailu reditelka@msuveverek.cz nebo telefonním čísle +420 777 366 490
 2.  Do datové schránky mateřské školy: 7nv6f95 (pouze z datové schránky zákonného zástupce)
 3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email) na: reditelka@msuveverek.cz
 4. Poštou (rozhodující je datum podání na poště – razítko odeslání pouze 6. nebo 7. 5. 2024):

Mateřská škola U Veverek

Jeseniova 204/2686

Praha 3

130 00

 • K zápisu je potřeba: 
 • řádně vyplněná a podepsaná žádost, včetně potvrzení od lékaře (nemusí mít děti s povinným předškolním vzděláváním)
 • kopie rodného listu dítěte
 • doklad totožnosti zákonného zástupce
 • doklad o trvalém bydlišti (v případě, že spolu s dítětem skutečně bydlíte na Praze 3, ale nejste zde hlášeni k trvalému pobytu doložte nájemní smlouvu)
 • občané třetích zemí ( tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) Školského zákona. Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR

V případě, že se nebudete moct dostavit k přijímacímu řízení osobně ze závažných důvodů kontaktujte nás na emailu reditelka@msuveverek.cz nebo telefonním čísle +420 777 366 490, kde se dohodneme na individuálním řešení vzniklé situace.

Kritéria pro stanovení pořadí příjetí do mateřské školy pro rok 2024/2025

 1. trvalý pobyt dítěte na území Prahy 3
 2. věk dítěte – děti se přijímají do naplnění kapacity školy dle data narození, a to od nejstarších po nejmladší, přičemž nejmladší přijaté dítě musí k 31.8.2024 dovršit věku 3 let.

Jak se dozvím, zda bylo dítě do MŠ přijato?

Každé podané žádosti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedena po dobu zápisu. Po ukončení přijímacího řízení budou zveřejněny registrační čísla spolu s informací o přijetí na webových stránkách školy a na vstupních dveřích do budovy mateřské školy. 

V případě potřeby nás kontaktuje na emailu reditelka@msuveverek.cz nebo telefonním čísle +420 777 366 490

Děkujeme za spolupráci

MŠ U Veverek

Jak budou letos vypadat zápisy do mateřských škol?

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2024/2025 proběhnou v řádném termínu 6. a 7. května 2024— pouze v těchto dnech mohou rodiče doručit žádost o přijetí do mateřské školy.

Zápis do MŠ 2021/20222

Budete mít možnost si žádosti o přijetí do mateřských škol MČ Praha 3 předvyplnit přes jednotný elektronický systém, který bude otevřený v průběhu dubna, vytisknout a donést k lékaři pro potvrzení. Aplikaci naleznete na https://zapisdoms-praha3.praha.eu/ nebo na stránkách jednotlivých MŠ nebo stránkách MČ Prahy 3 pod tímto logem.

Zápis do MŠ - logo

Výhodou je, že žádosti do všech MŠ Prahy 3 připravíte na jednom místě a po podání přihlášky můžete sledovat její průběžný stav. Pokud se hlásíte pro jistotu na více mš, uvidíte, jak si kde vaše přihlášky vedou. Aplikace je praktická a transparentní, šetří čas rodičům i mateřským školám.

Pokud rodiče nemají možnost přihlášku vyplnit on-line nebo vytisknout, mohou se dohodnout s mateřskou školou nebo s odborem školství Prahy 3 na osobním vyzvednutí. Jak konkrétně se bude v letošním roce postupovat, upřesní vyhláška MŠMT, aktuální opatření proti šíření pandemie a jednotlivé školy.

Sledujte portál https://zapisdoms-praha3.praha.eu/ a stránky naší mateřské školy.

Bc. Magdalena Odlová / ředitelka školy