Vážení rodiče,

těší nás, že jste projevili zájem o naši mateřskou školu. 

Jaká je naše mise?

Naším posláním je spokojenost a bezpečí dětí. Jsme tady proto, abychom pomohli dětem otevřít dveře k dalšímu objevování, experimentování, tvoření a poznávání. Na základě dobrých kamarádských vztahů usilujeme o to, aby vaše dítě bylo dobře připraveno na úspěšný start do života, společně vedeme děti ke zdravému životnímu stylu a kladnému vztahu k přírodě. Jsme MŠ, která přirozeně podporuje individuální rozvoj Vašeho dítěte. Snažíme se připravit dítě na bezproblémový vstup do ZŠ. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu. Zaměřujeme se na to, aby Vaše dítě bylo samostatné a umělo si říci o pomoc.

Jsme tu pro děti a jejich rodiče a máme společný cíl.

Jak to u nás vypadá?

Srdečně Vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ do naší krásné MŠ U Veverek. Bude nám potěšením se s Vámi osobně setkat u nás ve školce dne 29. 3. 2022 (úterý) v časovém rozmezí od 14:30 do 17:00. Těšíme se na Vás i Vaše děti. Pro ty, kteří se nebudou moci do naší školky přijít podívat osobně, jsme si připravili alespoň krátké video. Přijměte naše pozvání a pojďte s námi na skok do školky online. Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=S_6oXU8ZWPU

Zápis pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

Předkládáme Vám seznam číselných identifikátorů dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v naší MŠ U Veverek pro školní rok 2022/2023.

Srdečně Vás zvu na schůzku pro rodiče nově přijatých dětí, která se uskuteční ve středu 22. 6. od 16:00 v naší MŠ U Veverek. Vzhledem k povaze schůzky prosím o účast bez dětí. S sebou si, prosím, vezměte psací potřeby. Těším se na Vaši účast.

Těšíme se na nové kamarády a spolupráci s Vámi.

Ředitelka školy Bc. Magdalena Odlová

IdentifikátorSpisová značkaVýsledek
1328359424VEV/P/2022Přijato
2236920323VEV/P/2022Přijato
2379316736VEV/P/2022Přijato
2470385792VEV/P/2022Přijato
3010774144VEV/P/2022Přijato
3110297856VEV/P/2022Přijato
3207256064VEV/P/2022Přijato
3475254912VEV/P/2022Přijato
3577314816VEV/P/2022Přijato
4161185536VEV/P/2022Přijato
4355935232VEV/P/2022Přijato
4533711872VEV/P/2022Přijato
4663896832VEV/P/2022Přijato
4665938592VEV/P/2022Přijato
4711428224VEV/P/2022Přijato
4751958528VEV/P/2022Přijato
4887421448VEV/P/2022Přijato
5353696896VEV/P/2022Přijato
5751091712VEV/P/2022Přijato
6099965952VEV/P/2022Přijato
6400787277VEV/P/2022Přijato
6437514752VEV/P/2022Přijato
6946102272VEV/P/2022Přijato
7018976921VEV/P/2022Přijato
7613354304VEV/P/2022Přijato
8483114752VEV/P/2022Přijato
8606706688VEV/P/2022Přijato
8977266688VEV/P/2022Přijato
9172366976VEV/P/2022Přijato
Časové schéma zápis

Děti s českým občanstvím a děti cizinci s trvalým pobytem v ČR mají ve standardním zápisu do mateřských škol přednostní místa. Tento zápis se uskuteční  na Praze 3 v již avizovaných termínech 3. a 4. května 2022.

ukrajinská vlajka

Pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum „Strpění“ nebo „Dočasnou ochranu“, se uskuteční dodatečný zápis 1. června 2022. Pro generování přihlášek bude aplikace https://zapisdoms-praha3.praha.eu/ otevřena od 23. 5. 2022. V té vyplníte potřebné údaje přes online formulář a přihláška vám přijde ve formě PDF do emailu. Tu si vytiskněte a odneste potvrdit k lékaři. Více informací na webových stránkách MČ Praha 3

Co s sebou k zápisu:

 • vytištěná a vyplněná přihláška
 • doklad totožnosti dítěte, může jím být i doklad v podobě víza nebo podobného dokumentu
 • pro identifikaci spádové školy se dokládá místo (faktického) pobytu (např. nájemní smlouva) nebo alespoň čestné prohlášení vlastníka, že daná osoba je ubytována na daném místě
 • doklad totožnosti zákonného zástupce/rodiče dítěte 
 • potvrzení od lékaře o splnění povinného očkování dítěte dle české legislativy (neplatí pro děti v posledním povinném roce předškolní docházky)

Upozorňujeme, že děti hlásící se do českých mateřských škol musí mít splněné povinné očkování dle české legislativy.

Dovolujeme si Vás informovat, že kapacita naší MŠ je zcela naplněna. Bohužel nemůžeme dětem z Ukrajiny nabídnout žádné volné místo.

Для дітей з України, які приїхали до ЧР після 24 2. 2022 і мають візу „Толерантності“ або „Тимчасовий захист“, відбудеться додаткова реєстрація 1 червня 2022 року. Щоб подати заявку, скористайтеся додатком, який почне працювати з 23. 5. 2022. https://zapisdoms-praha3.praha.eu/Там потрібно заповнити вказану інформацію в онлайн формулярі, і заяву вам надішлють у форматі PDF на адресу електронної пошти. Деталі щодо реєстрації будуть тут до кінця тижня. Більше інформації на сайті МЧ Прага 3.

Що потрібно взяти з собою:

 • роздрукована та заповнена заявка
 • документ, що є посвідченням особи дитини — це може бути і документ у формі візи або аналогічний,
 • для підтвердження теріторіальної належності до школи (spádové školy) потрібно довести місце (фактичного) проживання (наприклад, договір оренди житла) або хоча б заяву (čestné prohlášení) власника житла, що ця особа проживає на вказаній адресі. 
 • посвідчення особи законного представника / батька (матері) дитини 
 • видану лікарем довідку про відповідність обов’язкових щеплень  дитини вимогам чеського законодавства  (це не стосується дітей, які повинні обов’язково відвідувати старшу групу дошкільного закладу останній рік перед школою)

Повідомляємо, що місткість нашого садочка повністю заповнена. На жаль, ми не можемо запропонувати жодної вакансії дітям з України.

Jak získat žádost o přijetí?

Žádost o přijetí dítěte do MŠ je možné získat v období 1. 4. 2022 – 4. 5. 2022 dvěma způsoby:

1 . Elektronické vygenerování žádosti https://zapisdoms-praha3.praha.eu/ – preferujeme

nebo

2. Po domluvě na emailu reditelka@msuveverek.cz nebo telefonním čísle +420 777 366 490 

Jak zapsat dítě do MŠ? 

Ve dnech 3. 5. 2022 nebo 4. 5. 2022 je nutné doručit do MŠ řádně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetíSoučástí žádosti je potvrzení od lékaře (očkování nemusí mít děti s povinným předškolním vzděláváním), které si doporučujeme zajistit s předstihem.

Žádosti jsou podávány elektronicky. Žádost je potřeba vždy řádně vyplnit, vytisknout, podepsat a s razítkem od lékaře doručit do MŠ jedním z následujících způsobů: 

 1. Osobní podání: po vygenerování žádosti o přijetí do MŠ prosíme o rezervaci konkrétního termínu a času osobního podání žádosti v rezervačním systému https://zapisdoms-praha3.praha.eu/ nebo se s námi spojte pro domluvení termínu  na emailu reditelka@msuveverek.cz nebo telefonním čísle +420 777 366 490
 2.  Do datové schránky mateřské školy: 7nv6f95 (pouze z datové schránky zákonného zástupce)
 3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email) na: reditelka@msuveverek.cz
 4. Poštou (rozhodující je datum podání na poště – razítko odeslání pouze 3. nebo 4. 5. 2022):

Mateřská škola U Veverek

Jeseniova 204/2686

Praha 3

130 00

 • K zápisu je potřeba: 
 • řádně vyplněná a podepsaná žádost, včetně potvrzení od lékaře (nemusí mít děti s povinným předškolním vzděláváním)
 • kopie rodného listu dítěte
 • doklad totožnosti zákonného zástupce
 • doklad o trvalém bydlišti (v případě, že spolu s dítětem skutečně bydlíte na Praze 3, ale nejste zde hlášeni k trvalému pobytu doložte nájemní smlouvu)
 • občané třetích zemí ( tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) Školského zákona. Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR

V případě, že se nebudete moct dostavit k přijímacímu řízení osobně ze závažných důvodů (např. z důvodu nařízené karantény nebo nemoci), kontaktujte nás na emailu reditelka@msuveverek.cz nebo telefonním čísle +420 777 366 490, kde se dohodneme na individuálním řešení vzniklé situace.

Jak se dozvím, zda bylo dítě do MŠ přijato?

Každé podané žádosti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedena po dobu zápisu. Po ukončení přijímacího řízení budou zveřejněny registrační čísla spolu s informací o přijetí na webových stránkách školy a na vstupních dveřích do budovy mateřské školy. 

V případě potřeby nás kontaktuje na emailu reditelka@msuveverek.cz nebo telefonním čísle +420 777 366 490

Děkujeme za spolupráci

MŠ U Veverek

Jak budou letos vypadat zápisy do mateřských škol?

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2022/2023 proběhnou v řádném termínu 3. a 4. května 2022— pouze v těchto dnech mohou rodiče doručit žádost o přijetí do mateřské školy. (Pokud to epidemická situace dovolí, preferujeme doručení osobně. Případně datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem).

Zápis do MŠ 2021/20222

Budete mít možnost si žádosti o přijetí do mateřských škol MČ Praha 3 předvyplnit přes jednotný elektronický systém, který bude otevřený v průběhu dubna, vytisknout a donést k lékaři pro potvrzení. Aplikaci naleznete na https://zapisdoms-praha3.praha.eu/ nebo na stránkách jednotlivých MŠ nebo stránkách MČ Prahy 3 pod tímto logem.

Zápis do MŠ - logo

Výhodou je, že žádosti do všech MŠ Prahy 3 připravíte na jednom místě a po podání přihlášky můžete sledovat její průběžný stav. Pokud se hlásíte pro jistotu na více mš, uvidíte, jak si kde vaše přihlášky vedou. Aplikace je praktická a transparentní, šetří čas rodičům i mateřským školám.

Pokud rodiče nemají možnost přihlášku vyplnit on-line nebo vytisknout, mohou se dohodnout s mateřskou školou nebo s odborem školství Prahy 3 na osobním vyzvednutí. Jak konkrétně se bude v letošním roce postupovat, upřesní vyhláška MŠMT, aktuální opatření proti šíření pandemie a jednotlivé školy.

Sledujte portál https://zapisdoms-praha3.praha.eu/ a stránky naší mateřské školy.

Bc. Magdalena Odlová / ředitelka školy