Pravidelné akce naší MŠ

Společné akce pro všechny věkové skupiny:

 • divadelní akce
 • výlety
 • karneval
 • Den vody, Den Země, Den dětí
 • akce na školní zahradě spojená s táborákem (na začátku i konci školního roku)

Akce pro střední děti a předškoláčky:

 • přespání v MŠ
 • školka v přírodě

Akce pro předškoláčky:

 • minimaturita
 • šerpování na konci školního roku – rozloučení s předškoláky

Spolupráce s ostatními institucemi:

 • návštěva ZŠ (předškoláčci)
 • návštěva školáků v MŠ (předškoláčci)
 • návštěva knihovny
 • návštěva Městské policie
 • návštěva dopravního hřiště

Spolupráce s rodiči

Rodiče jsou pro nás partneři číslo 1, a proto se snažíme prohlubovat naše vzájemné vztahy, které jsou mimo jiné podpořeny těmito akcemi:

 • tematické dílny k jednotlivým ročním obdobím (dýňování, vánoční tvoření, jarní dílnička)
 • SWAP – měníme své oblečení za jiné
 • zveleb si svou zahradu – společné práce na školní zahradě spojené s táborákem
 • knihovna pro rodiče
 • pravidelné schůzky rodičů s učitelkami na jednotlivých třídách