Запис для українських дітей

Zápisy děti z Ukrajiny od mateřské školy proběhnou 1. 6. 2023 v době od 9 hodin do 13 hodin.
Zápisová aplikace bude otevřena pro generování přihlášek od 23. 5. 2023.
Podávejte přihlášku jen na j1 mateřskou školu. Pokud v dané škole nebude pro Vaše dítě volná kapacita, bude centrálně umístěno tam, kde volné místo bude.
Více informací k zápisům naleznete zde.

Зарахування дітей з України, починаючи з дитячого садка, відбудеться 1. 6. 2023 1 року з 9.00 до 13.00 год.
Формування заявок на зарахування буде відкрито з 23.05.2023.
Подаємо заявку лише на дитячий садок j1. Якщо в даній школі для вашої дитини немає вільних місць, її розміщують централізовано, де є вільні місця.
Більше інформації про реєстрацію можна знайти тут.