Vážení rodiče,

cena stravy pro školní rok 2023/2024 je následující:

Děti 3-6 letDěti 7+ let
Přesnídávka10 Kč10 Kč
Oběd27 Kč29 Kč
Svačina10 Kč10 Kč
Pitný režim5 Kč5 Kč
Celková částka52 Kč54 Kč

Stravné se platí zálohově ve fixní výši (paušál) –  děti ve věku 3 – 6 let 1.092,- Kč/měsíc (tj. 21 dnů v měsíci) a děti s odkladem školní docházky 1.134,- Kč/měsíc (tj. 21 dnů v měsíci).

Vždy k 1. v daném měsíci bude v každé třídě viset informační list s aktuálním stavem konta vašeho dítěte.

Žádám rodiče, aby platby za stravné byly uhrazeny k 25. dni na měsíc následující. Prosím nezapomínat uvádět VS dítěte.

První platba na září je splatná k 25. 8. 2023, poslední platba proběhne k 25. 5. 2024 na měsíc červen.